Spring til indhold

Værdier

Billedskolen er baseret på en kunstnerisk tilgang til maleri, skulptur og tegning samt nyere udtryksformer. Billedskolen videregiver denne indsigt gennem:

 • Fordybelse - koncentration og indlevelse er nødvendig for billedskabende processer.
 • Skaberglæde - vi har en udforskende/eksperimenterende tilgang til både materialer og udtryk
 • Samvær - det styrker den reflekterede udveksling og venskab mellem børnene
 • Fantasi - det fordrer billeddannelse, forestillingsevne og opfindsomhed
 • Kvalitet - vi vægter kvalitet i materiale, i processerne og i fagligheden
 • Poesi - vi tilstræber en rytmisk form samt et indhold af rige følelser og stemninger
 • Engagement - fordi der igennem de skabende processer opstår en stærk interesse og drivkraft

Fokus

Billedskolen fokuserer på at :

 1. Skabe et unikt og farverigt læringsmiljø for børn i inspirerende rammer.
 2. Tiltrække de mest kompetente og anerkendte undervisere/kunstnere
 3. Udvikle udstillinger, kurser og workshops i tæt samarbejde med det professionelle kunstnermiljø.
 4. Anvende undervisningsformer der understøtter synet på at børn er hele mennesker.
 5. Udvikle samarbejde med kulturorganisationer.
 6. Være first movers indenfor billedkunst - at springe de kunstneriske rammer.


Feedback

Sidst opdateret

05.12.2015

Ansvarlig redaktør

Steffen Højager