Spring til indhold

Efterværn

Efterværnstimer gives som bidrag til en god overgang til en selvstændig tilværelse og fokus er uddannelse, beskæftigelse og et liv i selvstændig bolig.

Efterværnstimer bevilges efter § 76 i Socialloven, der formulerer det således:

"§ 76. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig...."


(Dette er et uddrag - læs hele §76 i Bekendtgørelse af Lov om Social Service på Retsinformation )

Målgruppen er dig, som er

- mellem 18 og 22 år
- bosat i Holbæk Kommune.

Den bevilgede støtte vil blive tilrettelagt sammen med dig.Feedback

Sidst opdateret

27.06.2017

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen