Spring til indhold

Mentor

Mentorstøtte består overordnet i støtte til fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Mentorstøtte gives, når du via en jobkonsulent i Jobcenteret er blevet bevilget et antal timer om ugen. Støtten gives efter § 78 i Lov om Aktiv Beskæftigelse, der formulerer det således:

"§ 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.
Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår."


(Læs Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på Retsinformation)

Målgruppen er dig som er:

- over 18 år
- bosiddende i Holbæk Kommune

 Feedback

Sidst opdateret

27.06.2017

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen