Spring til indhold

Opsøgende arbejde

Vi har mulighed for at udføre en opsøgende indsats over for borgere, der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til, og som lever i en synlig nød.

Socialpsykiatrien udfører opsøgende arbejde efter § 99 i Lov om Social Service – Støttekontaktpersonordningen, der formulerer det således:

"§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig".

(Læs Bekendtgørelse af Lov om Social Service på Retsinformation).

Støtten gives til udsatte og isolerede borgere over 18 år, som kan være hjemløse, funktionelt hjemløse, misbrugere og/eller sindslidende.

Som modtager af §99 støtte er det muligt at være anonym.

Her kan du læse Kvalitetsstandard for § 99

 

Download pjece (pdf) om opsøgende arbejde.Feedback

Sidst opdateret

28.09.2018

Ansvarlig redaktør

Inge Kolls

Kontakt Akuttilbud Holbæk Kommune

 

Telefon 72 36 06 06

Mail: akuttilbud@holb.dk