Spring til indhold

Socialpsykiatrisk Bostøtte

Socialpsykiatrisk Bostøtte er støtte til dig, der bor i egen bolig, og har brug for støtte til at mestre hverdagslivet på grund af en længerevarende psykisk funktionsnedsættelse.

Holbæk Kommune har pr. 1. april 2014 oprettet en særlig akutindsats med henblik på at tilbyde borgere med et opstået behov for socialpsykiatrisk støtte en bedre, hurtigere og mere fleksibel og målrettet indsats.

Dette medfører, at alle ansøgninger om socialpsykiatrisk støtte bliver visiteret til Akuttilbuddet i Holbæk Kommune, som består af medarbejdere fra Socialpsykiatri og sagsbehandlere fra kommunen.

Akuttilbuddet vil hurtigst muligt tilbyde borgeren en afklarende samtale. Under samtalen vil borgeren have mulighed for at uddybe sit behov for støtte og vil på denne baggrund modtage råd og vejledning. Endvidere vil der blive lavet aftaler om det videre forløb.

Borgerens behov vil være udgangspunktet for et nærmere aftalt akutforløb, der kan bestå af både gruppeforløb og individuelle indsatser, begge med det primære fokus at afdække og understøtte borgerens aktuelle behov på den mindst indgribende måde, og med det formål at hjælpe borgeren til at tage ansvar for sin livssituation og sine aktuelle problemstillinger. Den konkrete støtte kan eksempelvis være yderligere samtaler og/eller hjælp og ledsagelse til at tage kontakt til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartnere.

Akutforløbet vil være individuelt og tilpasset den enkelte borger, og kan have en varighed på op til 3 måneder. Såfremt det viser sig, at borgeren har særligt vedvarende og indgribende støttebehov, vil borgeren få tildelt en egentlig sagsbehandler, og der vil blive truffet en egentlig afgørelse om tildeling af socialpædagogisk støtte efter §85 i Serviceloven:

"§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer".
(Læs Bekendtgørelse af Lov om Social Service på Retsinformation).

Kontakt til Akuttilbuddet:

Telefon 72 36 06 06

Mail: akuttilbud@holb.dk.Feedback

Sidst opdateret

30.09.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Kontakt Akuttilbud Holbæk Kommune

 

Telefon 72 36 06 06

Mail: akuttilbud@holb.dk