Spring til indhold

Nyheder

Socialtilsyn Øst holder lukkedag fredag d 31. maj 2019
22.05.2019
Oplæg fra Erfa-møde 13/5-2019 for sociale tilbud på voksenområdet
15.05.2019

På denne side kan du se præsentationer og dias fra Erfa-mødet d 13/5-2019 for sociale tilbud på voksenområdet

 

 

oplæg fra Erfa-møde d. 13/5-2019 på handicapområdet
15.05.2019

På denne side kan du se præsentationer og dias fra Erfa-møde d. 13/5-2019 på handicapområdet.

Årsrapport 2018
13.05.2019

Her kan du læse Årsrapporten 2018

Oplæg fra Erfa-mødet d 3/5-2019 for jurister og advokater d
13.05.2019

På denne side kan du se præsentationer og dias fra Erfa-mødet d 3/5-2019 for jurister og advokater

Tilsynskonsulent søges til plejefamilieområdet.
29.04.2019

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til plejefamilieområdet. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport.
15.03.2019

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest d 1. maj 2019.

Ny godkendelser af plejefamilier i Socialtilsyn Øst.
22.02.2019

Her kan du læse mere om hvor mange plejefamilier, som er blevet generelt godkendt af Socailtilsyn Øst.

 

Information om reform af indsats mod ungdomskriminalitet
01.02.2019

Den 1. januar 2019 skete der en række ændringer i eksisterende love på baggrund af aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af 29. juni 2018 om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)
21.01.2019

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018, fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

Tilfredshedsundersøgelse
09.01.2019

Socialtilsyn Øst bruger aktivt vores eksterne samarbejdspartnere til at kvalitetsudvikle tilsynsopgaven og samarbejdet med tilbud og plejefamilier. Vi udsender derfor i denne uge en tilfredshedsundersøgelse til de tilbud og plejefamilier, der har modtaget tilsyn i 2018.

Katalog over tilkøbsydelser 2019
20.12.2018

Her kan du se hvilke kurser, der udbydes i 2019

Kommuneinformation for ny-godkendelser af plejefamilier
22.08.2018

Her kan du læse mere om, hvor mange plejefamilier Socialtilsyn Øst har godkendt i 2018.

Frist for indberetning af budget 2019 for sociale tilbud
24.07.2018

Tiden nærmer sig for indsendelse af budget 2019.

Søg støtte til voldsforebyggelse
25.06.2018

Socialstyrelsen udbyder voldsforebyggende indsatsforløb. Forløbene retter sig både mod tilbuddene og forvaltningerne i kommuner og regioner.

 

Årsrapporten 2017
11.06.2018

Læs Socialtilsyn Østs årsrapport her

Tilsynsreformen er nu blevet evalueret
30.05.2018
Akut placering af borger (3+3)
04.04.2018

En kommune kan efter Lov om Social Service § 4, stk. 4 ved akut behov, og hvis der ikke findes et egnet godkendt tilbud, i op til 3 uger placere en borger i et ikke godkendt tilbud.

Nyhedsbrev oktober 2017
04.10.2017

Information om ny godkendelser i Socialtilsyn Øst.

Styrelsen for Patientsikkerheds temaer for dets risikobaserede tilsyn i 2018
22.06.2017

Til orientering skal Socialtilsyn Øst videreformidle Styrelsen for Patientsikkerheds temaer for dets risikobaserede tilsyn i 2018.

Ny organisering i Socialtilsyn Øst
15.06.2017

Socialtilsyn Øst ændrede d. 14 juni 2017 organisationsstruktur.

 

Årsrapporten 2016
13.06.2017

Læs Socialtilsyn Øst's årsrapport her 

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelser på voksen området
06.02.2017

Socialstyrelsen har revideret skemaerne til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet. Som noget nyt er der også udarbejdet særlige skemaer i forbindelse med indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning.

Indberetningsskema vedr. magtanvendelser overfor anbragte børn og unge
06.02.2017

Det nye indberetningsskema til brug ved magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er nu tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside. Skemaet skal anvendes fra 1. januar 2017

Invitation til temamøde om socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet
14.12.2016

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden inviterer til et fælles temamøde om socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet. Målgruppen for temamødet er ledere, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere, der er beskæftiget på plejefamilieområdet.

Orienteringsbrev vedr. vedtagelse af L162 og L163
24.06.2016

Vedtagelse af L162 om voksenansvar for anbragte børn og unge samt L163 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)

Notat om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108
15.04.2016

Dette notat har til formål at hjælpe kommuner og socialtilsyn med forståelse af reglerne om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven.

Børn med funktionsnedsættelse i aflastning
09.03.2016

Plejefamilier, som udelukkende har børn med funktionsnedsættelse i aflastning 

Orientering om ankestyrelsens principafgørelse
12.11.2015

Læs orientering om ankestyrelsens principafgørelse vedrørende dispensationer.Feedback

Sidst opdateret

16.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen

Du kan tilmelde dig Socialtilsyn Østs nyhedsbrev her